Errindlev og omegn har en fantatisk natur

Brunddragene

Brunddragene er den fælles betegnelse for de to tidligere øer Store og Lille Brunddrag, som ligger lige ud til Østersøen. På Store Brunddrag ligger Lollands højeste klit, og der ligger ca. 50 sommerhuse lige bag diget.

Vejen til Brunddragene
Ved gården Lyttesholm, som der køres gennem for at komme til Brunddragene og Hyllekrog, var der før i tiden en bom, hvor der skulle betales 2 kr. for at komme igennem, det var også et bidrag til vedligeholdelse.
I dag er det gratis at køre ud til området for de tre slags gæster, der kommer til Brunddragene: Dem der kommer til deres sommerhuse, dem der kommer for at bade og dem der kommer for at nyde naturen, og den er der masser af.

Hyllekrog

Den 5 km lange Hyllekrogtange indbyder til den store vandretur. 10 km i klitter langs strandenge og langs stranden forbi fyret ud til spidsen. Spidsen af Hyllekrog er et af Østdanmarks mest vilde steder.

Efter ca. 45 minutters vandring fra P-pladsen nås det lille hus Ninas Hus, der vedligeholdes af Fugleværnsfondens frivillige gruppe. Huset benyttes i forbindelse med forskellige naturarrangementer på Hyllekrog. Ca. 5 minutters gang fra Ninas Hus passerer man fyret. Det blev opført i 1906, og er den dominerende bygning på Hyllekrog (18 m højt).

På Hyllekrogtangen er der adgangsforbud i fuglenes yngletid
fra 1/3 til 15/7.