Kirker i nærheden

Olstrup Kirke

Temmelig fjernt fra anden bebyggelse, øst for herregården Lungholms park, ligger den kullede kirke, der i den katolske tid var viet til Skt. Laurentius.

Den består af romansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse, der på sydsiden har et lille trappehus af bindingsværk, samt et våbenhus ved sydsiden fra 1892.

Den lille romanske bygning, hvoraf koret er opført først, er bygget af røde munkesten på en fornyet granitsokkel og med nymuret gesims over en gammel tandsnitfrise.

Af de romanske vinduer står flere synlige som udvendige nicher.

Tågerup Kirke

Kirken har muligvis været viet til Vor Frue i middelalderen. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten over dobbelt skråkantsokkel, under gesimsen løber en enkelt eller dobbelt rundbuefrise. Koret har hjørnelisener og rundbuefrise under savskifte, i østgavlen ses et rundbuevindue, mod syd ses en rundbuet præstedør i portalfremspring. Nord og syddør er bevaret i portalfremspring, norddøren tilmuret, syddøren noget omdannet. I murværket ses flere rundbuede vinduer. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset i nyere tid. Bygningen blev noget hårdhændet istandsat i 1891-93. Kirken har tidligere tilhørt ejeren af Bremersvold og blev overtaget af sognets beboere i 1911.

Ved våbenhuset står en runesten med indskriften "Østens sønner rejste denne sten efter deres broder Spærle, skipper hos Esben Næh". Stenen blev fundet på en mark ved Bjerremark og menes at stamme fra o.950

Torslunde Kirke