Foto fra byen

Rødbyvej.

Ind ad Errindlevvej.

Ind ad Egelundvej.

Ind i byen ad Rødbyvej.

Hallen.

Krydset Rødbyvej-Errindlevvej-Kærvej.

Det tidligere plejehjem, nu lejligheder.

Vandpost?

Højvande i gædekæret den 29. juli. 2012 kl. 13.40

Normal vandstand i gædekæret.

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Fra vinteren 2010

Der er 3 indfaldsveje til byen, midt i byen ligger kirken, præstegården og gadekæret. På Egelundvej ligger Errindlev Købmandshandel ApS, der er en minkøbmand. Mejeriet ligger på Errindlevvej. Hallen i udkanten af byen på Stadionvej.