Foto fra byen

Der er 3 indfaldsveje til byen, midt i byen ligger kirken, præstegården og gadekæret. På Egelundvej ligger Errindlev Købmandshandel ApS, der er en minkøbmand. Mejeriet ligger på Errindlevvej. Hallen i udkanten af byen på Stadionvej.